top of page

Provozovatel

Poznavamerakousko.cz je projekt pro všechny, kteří rádi cestují. Jako milovníci rakouské přírody se snažíme přiblížit její krásy všem cestovatelům. Radíme kam vyrazit, jak po cestě ušetřit, sdílíme naše zážitky a další.

Provozovatel stránek:

Ladislav Žižka

Kmochova 32

40011

Ústí nad Labem

IČ 76503291

Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ladislav Žižka,  IČ 76503291 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou
  email: info@poznavamerakousko.cz

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a a to primárně přes kontaktní formuláře na www.poznavamerkaousko.cz 

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy,

 3. na webu sbíráme soubory cookies, s jeho používáním s tím souhlasíte.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

  • zasílání emailů s tipy a rady na cesty do Rakouska,

  • zasílání emailů s výhodami od partnerů projektu www.poznaamerakousko.cz,

  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 2 let od vaší poslední aktivity).

  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

  • zajišťující služby provozování cestovatelského portálu www.poznavamerakousko.cz,

  • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Vyplněním a odesláním jednoho z formulářů na www.poznavamerakousko.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

 1. Allgemeine Bestimmungen

  1. Diese Dienstleistung wird als „Programm“ bezeichnet und regelt die Bedingungen zwischen dem Betreiber der Website PoznavameRakousko.cz, im Folgenden „Betreiber“ genannt und dem Antragsteller der Dienstleistung (Sie), im Folgenden „Antragsteller“ genannt.

   1. Durch das Programm hat der Antragsteller die Möglichkeit, seine Unterkunft auf der Website PoznavameRakousko.cz zu registrieren.

   2. Nach Erfüllung der Programmbedingungen wird der Betreiber diese Unterkunft allen Besuchern der Website PoznavameRakousko.cz anzeigen.

   3. Das Programm gliedert sich in einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen Teil.

 2. Kostenloser Teil

  1. Der Antragsteller registriert zunächst seine Unterkunft kostenlos auf PoznavameRakousko.cz.

  2. Der Antragsteller macht bei der Registrierung nur wahrheitsgemäße Angaben.

  3. Nach erfolgreicher Registrierung zeigt der Betreiber die Unterkunft des Antragstellers auf den Seiten von PoznavameRakousko.cz an. Und zwar konkret im „Verzeichnis aller Unterkünfte“ unter dieser Adresse XXX und erstellt außerdem eine separate Seite für die jeweilige Unterkunft unter dem Titel „Detail der Unterkunft“. Jeder Antragsteller erhält eine URL-Adresse für seine Unterkunft.

  4. Der Betreiber sendet dem Antragsteller anschließend die URL-Adresse zu, unter der seine Unterkunft angezeigt wird.

  5. Nach der Anzeige beginnt eine 30-tägige Frist, während der die Unterkunft des Antragstellers an beiden Stellen kostenlos angezeigt wird.

  6. Nach Ablauf der 30 Tage stehen dem Antragsteller zwei Möglichkeiten zu:

   1. Erste Möglichkeit: Eine Vorauszahlung eines Tarifs, wodurch die Unterkunft des Antragstellers auf den Seiten von PoznavameRakousko.cz angezeigt bleibt. Die Tarifbedingungen einschließlich des Preises sind direkt auf der Seite XXX aufgeführt.

   2. Zweite Möglichkeit: Der Antragsteller muss keinen der kostenpflichtigen Tarife wählen.

    1. Wenn der Antragsteller sich entscheidet, keinen der angebotenen Tarife im Voraus zu bezahlen, wird seine Unterkunft nicht weiter auf den Seiten von PoznavameRakousko.cz angezeigt.

    2. Die Registrierung ist in diesem Fall weiterhin gültig und der Antragsteller kann sich jederzeit in Zukunft für die Bezahlung eines der angebotenen Tarife entscheiden.

  7. Wenn der Antragsteller seine Unterkunft vollständig aus der Datenbank von PoznavameRakousko.cz entfernen möchte, muss er dies schriftlich per E-Mail an info@poznavamerakousko.cz beantragen.

 3. Kostenpflichtiger Teil

  1. Der Antragsteller kann einen der angebotenen Tarife im Voraus bezahlen. Die Tarifbedingungen einschließlich des Preises sind direkt auf der Seite XXX aufgeführt.

  2. Nach Auswahl und Bezahlung des Tarifs ist die Unterkunft des Antragstellers für alle Besucher der Website PoznavameRakousko.cz zugänglich.

  3. Die Unterkunft ist konkret im „Verzeichnis aller Unterkünfte“ unter dieser Adresse XXX und zusätzlich unter der URL-Adresse „Detail der Unterkunft“ verfügbar, die der Antragsteller bereits bei der Registrierung erhalten hat.

  4. Der Antragsteller hat das Recht, den Tarif 14 Tage lang auszuprobieren bzw. zu testen. Wenn er sich in dieser Zeit, also in den ersten 14 Tagen nach Zahlung des Tarifs, entscheidet, das Abonnement zu kündigen, wird ihm vom Betreiber der Preis des Tarifs, den er bezahlt hat, zurückerstattet. Vom Preis werden alle Gebühren für Zahlungsgateways und andere Systeme abgezogen, die der Betreiber für den Zahlungsempfang verwendet. Konkret handelt es sich um Gebühren der Unternehmen Wix.com, Stripe.com, PayPal.com und Airbank.cz.

   1. Der Antragsteller hat nur einmal innerhalb der letzten 12 Monate das Recht, den Tarif zu kündigen und den Preis für den Tarif zu erstatten.

  5. Hat ein Antragsteller mehrere Unterkünfte und möchte sich für die Vorauszahlung eines der angebotenen Tarife entscheiden, gilt dieser Tarif nur für eine bestimmte Unterkunft. Die Preise für weitere Unterkünfte können nach schriftlicher Vereinbarung mit dem Betreiber angepasst werden.

 4. Datenschutz

  1. Alle Daten über Benutzer (Ihre Daten) und deren Verwendung unterliegen den EU-Vorschriften und dem Gesetz über die Verarbeitung personenbezogener Daten 110/2019 Sb.​

 5. Schlussbestimmungen

  1. Bei Verstoß gegen einen der Punkte dieser Bedingungen kann der Betreiber den Antragsteller mit sofortiger Wirkung aus dem Programm ausschließen.

   1.  In diesem Fall hat der Antragsteller Anspruch auf Rückerstattung des anteiligen Preises des Programms im Verhältnis zur Anzahl der Tage seit der Bezahlung des gewählten Tarifs.

  2. Der Betreiber behält sich das Recht vor, die Preise der einzelnen Tarife zu ändern. Sollte der Antragsteller bereits einen Tarif gekauft haben, gilt die Preisänderung für die Dauer des bereits gekauften Tarifs nicht.

  3. Der Betreiber hat das Recht, das Abonnement des Antragstellers jederzeit zu kündigen. In diesem Fall erstattet der Betreiber dem Antragsteller den anteiligen Tarifpreis für die Anzahl der Tage, an denen der Antragsteller das Programm genutzt hat. Außerdem wird in diesem Fall die Unterkunft des Antragstellers von dem Betreiber aus dem Programm entfernt.

  4. Datenschutz

   1. Der Betreiber befolgt das Gesetz Nr. 110/2019 Sb. über die Verarbeitung personenbezogener Daten. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.poznavamerakousko.cz/osobni-udaje.

atubytpdminky
bottom of page