top of page
hd-gartner-mathaeus-75-©_edited.jpg

Soutěže

aktualizováno 13.10.2023

Pravidla soutěže o dva 4denní skipasy ve středisku SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental

 

A) POŘADATEL SOUTĚŽE 

 

Pořadatelem soutěže je Ladislav Žižka, IČ: 76503291 (dále jen "pořadatel").

 

B) TRVÁNÍ A MÍSTO SOUTĚŽE 

 

Soutěž probíhá na Instagramovém profilu portálu Poznáváme Rakousko (https://www.instagram.com/poznavamerakousko/). Soutěž probíhá v době od 16.10.2023, od okamžiku zveřejnění do ukončení ve 23:59 dne 23.10.2023. 

 

C) ÚČAST V SOUTĚŽI 

 

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let (osoby mladší 18 let se smí soutěže zúčastnit pouze se souhlasem rodičů/zákonných zástupců) s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen “soutěžící”). Vyloučeni ze soutěže jsou zaměstnanci pořadatele a jejich rodinní příbuzní. 

 

2. Za účelem účasti v soutěži musí soutěžící v době trvání soutěže napsat formou komentáře pod soutěžní příspěvek zveřejněný na Instagramu Poznáváme Rakousko, kteří z jeho/jejích kamarádů rádi cestují a zodpovědět správně soutežní otázku „Kolik kilometrů sjezdových tratí nabízí aktuálně středisko SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental?“. Soutěžící musí sledovat (být followerem) Instagromový profil Poznáváme Rakousko.

 

3. Soutěžící bude vyloučen ze soutěže v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany tohoto soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. 

 

D) MECHANIKA SOUTĚŽE 

 

1. Soutěž probíhá v době od 16.10.2023, od okamžiku zveřejnění, do ukončení ve 23:59 dne 23.10.2023. 

 

2. Každý soutěžící může vložit pouze jeden soutěžní komentář. Vloží-li soutěžící více než 1 komentář, bude ze soutěže vyloučen. 

 

3. Do 1 dne po ukončení soutěže bude pomocí aplikace Easy Giveaway náhodně vylosován výherce soutěže. 

 

E) VÝHRA A KOMUNIKACE S VÝHERCEM 

 

1. Výhrou v soutěži jsou dva 4denní skipasy od společnosti SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH. Veškeré další náklady nad rámec výhry si výherce již platí sám. Skipasy mají platnost a lzde je uplatnit pouze v zimní sezoně 2023/2024. Zimní sezonu určuje středisko SkiWelt area. Skipasy budou předány formou poukazu, který výherce obdrží emailem po vylosování a to 3 dny od chvíle, kdy výherce doručí pořadali emailovu adresu, na kterou pořadatel tyto poukazy zašle.

 

2. Výhru nelze vyplatit v hotovostním ekvivalentu skipasu, vymáhat právní cestou ani požadovat alternativní plnění. V případě nevyčerpání výhry nevzniká nárok na její proplacení. V případě, že výhru odmítne výherce i náhradník, výhra propadá. 

 

3. Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím Instagramového profilu Poznáváme Rakousko nejpozději do dvou dnů po ukončení soutěže. 

 

4. Soutěžící souhlasí s případným zveřejněním svého jména a příjmení na facebookovém profilu https://www.instagram.com/poznavamerakousko a/nebo https://www.facebook.com/poznavamerakousko 

 

5. V případě, že se pořadateli nepodaří s výhercem do 3 dnů od vylosování spojit přes Instagramový profil (v komentáři u soutěžního příspěvku) nebo soukromou zprávu, výhra propadá bez možnosti náhrady. 

 

6. Uplatnění výhry si výherce již domlouvá samostatně přímo se společností SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH. Pořadatel soutěže není dále povinen výherci nikterak asistovat s uplatněním výhry.

 

F) OSOBNÍ ÚDAJE 

 

1. Účastí v této soutěži soutěžící bere na vědomí zpracování svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa) pro účely realizace této soutěže (zejména za účelem evidence soutěžících, výběru a oslovení výherce soutěže a domluvení předání výher). 

 

2. Pořadatel nakládá s osobními údaji soutěžících podle nařízení GDPR a ZOOÚ, kde jsou také upravena i práva subjektu údajů. Více informací o nakládání s osobními údaji je k dispozici na https://www.poznavamerakousko.cz/osobni-udaje/. 

 

3. Soutěžící jako subjekt osobních údajů má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování jeho uložených dat. 

 

4. Kontakt s pořadatelem jako správcem osobních údajů je možný: 1) písemně na adrese sídla správce uvedené výše, 2) písemně prostřednictvím emailové adresy: info@poznavamerakousko.cz.

 

G) PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE 

 

1. Pořadatel neodpovídá za nedoručení zpráv souvisejících se soutěží. 

 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o výherci. 

 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a poskytnutí náhrady. Za tuto soutěž, její technickou stránku, průběh, vyhlašování ani předávání cen jakožto ceny samotné nijak nenese odpovědnost společnost Facebook.

bottom of page